Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

image3

Dňa 4. 6. 2019 sme zorganizovali menšie španielske dopoludnie. Určené bolo pre študentov 3. ročníka a jeho cieľom bolo podeliť sa o informácie, zaujímavosti, či dokonca o vlastné skúsenosti, ktoré sa týkajú života, kultúry a tradícií ľudí žijúcich v hispanofónnych oblastiach. Niektorí z nás si pripravili zaujímavé vystúpenia, či už na základe samoštúdia a vlastného záujmu vedieť viac, alebo zo zážitkov prežitých počas svojich prázdnin alebo študijných pobytov. Dozvedeli sme sa viac o Španielsku, Mallorke, či o trochu vzdialenejšej  Bolívii a Mexiku. Mali sme možnosť vidieť a počuť viac o kultúre nami nepoznanej a tak rozšíriť nielen naše vedomosti, ale určite aj obohatiť naše zmýšľanie. Keďže celé sa to odohrávalo v španielskom jazyku, nazvali sme toto výnimočné španielske dopoludnie názvom Aj my rozprávame po španielsky! Bolo to naozaj super. Ďakujeme všetkým prezentujúcim a samozrejme pani profesorke Katke Jatyovej.

Viac fotografií:

https://drive.google.com/drive/folders/1uKzff8wmELHXuePppzdVa51SIrji6zF3?usp=sharing