Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku a blahoželáme

Patrícii Gloncovej, IV. D - 1. miesto v kategórii C,

Monike Juríkovej, IV. A - 2. miesto v kategórii C,

Gregorovi Čalkovskému, III. A - 2. miesto v kategórii B.