Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 2. 6. 2017 sa na našej škole uskutočnil kvíz v ANJ. Zúčastnili sa ho žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka. Študenti si overili svoje vedomosti z angličtiny, geografie aj dejepisu.

Takouto formou sa dozvedeli, obohatili si svoje poznatky o Slovensku, Martine, ale aj o našom gymnáziu. Tento rok oslavuje 150. výročie. Prvé miesto obsadili žiaci tretieho ročníka Jaroslav Tobiáš a Timea Cingelová. Na druhom mieste  bodovali žiacky z II. C: Lucia Morgošová a Lenka Szӧkeová a tretie miesto získali  Martina Cígerová a Natália Ďurinová, tiež z II.C. Treba však poďakovať aj ostatným zúčastneným žiakom.