Naši študenti si vyskúšali, ako chutí práca prekladateľa. K. Bardyová,  N. Ďurinová, M. Cígerová, S. Čavojcová z III. C a M. Lazar z I. E dňa 25. 11. 2017 prekladali súťažný text z anglického jazyka do slovenského jazyka. Text  publikovalo Generálne riaditeľstvo pre preklad EK, zastúpenie v Bratislave. Komisia vybrala ako víťazný preklad Simony Čavojcove z III. C. Gratulujeme! juvenes