Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Predmetová komisia anglického jazyka už takmer pravidelne hosťuje lektorov anglického jazyka z krajín ako sú Spojené štáty americké prostredníctvom vzdelávacieho programu Fulbright (Rosallindy McGrail, Joshua Purvis, Jonathan L. Larson, Wayne Scheck) alebo z Veľkej Británie prostredníctvom kooperácie so záujmovým združením K.A.B.A. Slovensko, ktorá nám v rámci projektov zabezpečuje lektorov.

 

Študenti sa prostredníctvom hodín s lektormi dozvedia mnoho zaujímavých poznatkov o anglicky hovoriacich krajinách, ich kultúre, histórii, tradíciách, ako aj bežnom životnom štýle. Okrem vyučovacích hodín, lektori organizujú krúžky v čase po vyučovaní, kde študenti majú možnosť rozvíjať svoje jazykové zručnosti a vedomosti.
Jednou z mnohých lektorov na našej škole bola aj Charlotte Marshall z Veľkej Británie – Anglicka. Charlotte študentom priblížila život vo Veľkej Británii prostredníctvom tém, ako sú: sviatky, stravovanie, športy, školský systém, história, geografia Veľkej Británie a životný štýl mladých ľudí. Zorganizovala súťaž o najlepší projekt s názvom „Landmarks of Great Britain“.Lektorka Charlotte