Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 2.decembra 2013 sa v klubovni školy uskutočnila prvá školská konferencia v anglickom jazyku, ktorú pre študentov pripravila predmetová konferencia ANJ. Za jej organizáciu a priebeh bola zodpovedná Mgr. Beata Brziaková, vyučujúca ANJ. Konferenciu otvoril riaditeľ školy, Ing. Marián Štefko.

Program konferencie bol rozdelený do dvoch častí v čase od 8:15 hod – 13:30 hod a konferencie sa zúčastnilo celkom 13 prezentujúcich študentov a 62 vybraných študentov tretích ABCD a piatych FG tried spolu s vyučujúcimi anglického jazyka.

Vystupujúci študenti veľmi milo prekvapili svojimi dobre pripravenými prezentáciami, kultivovaným vystupovaním a plynulou angličtinou. S prítomnými spolužiakmi sa podelili o svoje skúsenosti a zážitky z pobytov v anglofónnych krajinách – Škótsko, Wales, USA, Anglicko, ale aj exotický Taiwan či belgický Brusel.
Študenti, ktorí prezentovali:

A. Lilgová, 6.G – ročný pobyt Taiwane (Rotary)

M.Kršiak , 5.F – ročný študijný pobyt Škótsko

D. Tarhaj, 6.G – ročný študijný pobyt Wales

P. Pšenák, 4.C – 3-mesačný letný poznávací pobyt USA

M. Ballo, 3.A – školský poznávací zájazd VB – pamiatky Anglicka

P. Bradiaková, 3.A - školský poznávací zájazd Anglicko
L. Šmihulová,5.G - školský poznávací zájazd Anglicko

L. Valková,3.C - školský poznávací zájazd Anglicko - Londýn
M. Ďurdík, 3.C - školský poznávací zájazd Anglicko - Londýn
M. Hautvogelová, 3.C - školský poznávací zájazd Anglicko - Londýn

K. Polorecká, 3.A - tanečná skupina BLACKOUT reprezentujúca Slovensko v EP v Brusseli
J. Romová, 5.F - tanečná skupina BLACKOUT reprezentujúca Slovensko v EP v Brusseli
M. Kyselica, 5.F - tanečná skupina BLACKOUT reprezentujúca Slovensko v EP v Brusseli

Všetci prezentujúci študenti odviedli výbornú prácu, za čo im patrí zaslúžená vďaka. S radosťou konštatujeme, že konferencia bola veľkým prínosom nielen pre samotnú výučbu ANJ na našej škole, ale určite aj veľkou motiváciou pre ostatných študentov a ukázala tak, ako možno perspektívne a efektívne využiť aktívnu znalosť angličtiny v praktickom živote.

Pevne dúfame, že na našej škole bude pribúdať študentov, ktorým sa podarí cestovať po svete, využívať svoje nadobudnuté jazykové schopnosti, aby sa potom mohli s nami každoročne podeliť o svoje zážitky a skúsenosti.