Chceme informovať študentov anglického jazyka, že v budúcom školskom roku budú mať príležitosť komunikovať s native speakerom. Zásluhou p. p. B. Brziakovej, v rámci programu Fulbright, bude naša škola mať k dispozícii pani lektorku z USA, konkrétne z West Virginie,  na celý školský rok od septembra 2014 do júna 2015.

Veríme, že študenti si počas vyučovania precvičia jazykové zručnosti, ktoré  si do toho obdobia osvojili a zároveň nadobudnú ďalšie nové. Už teraz sa na pani lektorku všetci tešíme!!!               PK ANJ