Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 10. decembra 2014 sa v klubovni školy uskutočnila 2. Školská konferencia v anglickom jazyku,ktorú už tradične pripravila a organizačne zabezpečila vyuč. ANJ, Mgr. Beata Brziaková a otvorila ju riaditeľka školy, Mgr. Darina Súderová.
Konferencie sa zúčastnilo celkom 72 študentov 4.-3. ,6.-5. ročníkov , pred ktorými vystúpilo so svojimi prezentáciami spolu 8 študentov, ktorí zaujímavým spôsobom priblížili svoje skúsenosti, zážitky a poznatky z anglicky-hovoriacich krajín a preukázali svoje jazykové schopnosti v anglickom jazyku.


Prezentujúci študenti boli : K.Martinková, 6.F, A.Halaša 6.G, M.Hauptvogelová,4.C, Z.Melníková a Z.Sobolová 5.F, D.Králik, 3.B, P.Poloncová, 3.D, S. Mikulková, 3.D. Študent 3.B triedy, M. Hnilica, spestril program konferencie spevom známej piesne v angličtine.
Konferencia bola určite prínosom pre nadšencov tohto cudzieho jazyka, ale aj možnosťou prezentovať výsledky práce učiteľov anglického jazyka, ako aj vedomosti a schopnosti študentov v praxi.
Pevne veríme, že anglická konferencia si nájde svoje trvalé miesto v kalendári každoročných udalostí našej školy a naďalej sa bude tešiť veľkej obľube aj u študentov.