Vo štvrtok 4.6.2015 sme druhú vyučovaciu hodinu strávili v klubovni s našou americkou lektorkou Liesou  Marie Kimelaskas. Vždy usmiata, prívetivá a milá čerstvá absolventka univerzity sa na desať mesiacov vďaka Fulbright programu stala jednou z nás.

Za ten necelý rok na našej škole si ju musel všimnúť aj ten, čo školu navštevuje zriedkavo. Veľa tried ju malo aj na vyučovaní či na hodine angličtiny, konverzáciách, alebo na odbornom suplovaní. Myslím, že hodiny s ňou boli obľúbené a podané zábavno - edukatívnou formou presne tak, aby sme sa naučili nebáť sa rozprávať v angličtine, čo pokladala za cieľ svojej cesty na Slovensko.

Chodila s nami aj na rôzne výlety, zúčastnila sa literárnej exkurzie na Oravu s triedou 3.B a s nadšením sa učila a získavala informácie o našej rodnej krajine. Práve o tomto všetkom bola jej prezentácia. Podelila sa s nami o príhody a skúsenosti získané počas posledných desiatich mesiacov.

Svoju prezentáciu začala oboznámením nás o programe Fulbright, ktorý jej umožnil jedinečnú šancu prežiť rok práve tu na Slovensku, medzi nami na našom gymnáziu. Ďalej rozprávala o tom, aké to bolo pre ňu prispôsobiť sa jazykovej bariére, ktorá bola jej najväčším problémom, ale aj o tom, čomu sa priučila a čo prežila.

Za posledných desať mesiacov spoznávala krásy Slovenska, zamilovala si naše hory a turistiku. Práve vďaka našim horám, konkrétne Tatrám a Fatrám si vybrala Slovensko. Priučila sa našim tradíciám a zvykom, navštívila množstvo zaujímavých miest či tu, či v Česku a osamostatnila sa.

Sama povedala, že jej táto skúsenosť dala veľmi veľa a odporučila nám, nech sa nezameriavame na výber VŠ len tu na Slovensku, ale nech sa nebojíme ísť skúsiť šťastie aj za hranice s čím by nám, ak by to bolo možné, rada pomohla. Pomohlo by nám to vylepšiť si svoju úroveň v cudzom jazyku, spoznať nových ľudí, získať nový pohľad na svet. Nezabudla spomenúť, že by veľmi rada navštívila susedné Poľsko a Nemecko, lebo o nich veľa čítala. Následne ochotne zodpovedala na otázky a rozlúčila sa s nami slovami, že sa vždy bude veľmi rada vracať na Slovensko, lebo tu sa cítila ako súčasť jednej veľkej rodiny- nás GVPT.

lisa
lisa lisa
lisa
lisa lisa
lisa
lisa lisa