Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V rámci Dňa študenstva 16.11.2016 PK ANJ zorganizovala aktivitu s názvom: SCRABBLE GAME. Zapojili sa do nej študenti z tried: 2.A, B, C, 4.G a 3.D. Žiaci si mohli aj týmto spôsobom overiť svoje vedomosti z angličtiny, ako aj svoju nápaditosť a bystrosť. Za svoju usilovnosť boli odmenení sladkou odmenou.