Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 28. 4. 2016 sa už po niekoľkýkrát rozospievala naša škola spolu s nádejnými spevákmi na English song competition. Známe tváre, ale aj nováčikovia, jednotlivci aj skupiny s klavírnym alebo gitarovým sprievodom ukázali, že na našej škole nie je núdza o spevácke duše. Po neľahkom rozhodovaní sa víťazmi stali: duo Klaudia Golierová (IV. B) a gitarový sprievod Radovan Erteľ (II.B)

Dňa 27.novembra 2015, piatok, sme navštívili putovnú interaktívnu výstavu TITANIC v Incheba Expo Aréne v Bratislave. Veľmi sa nám páčilo najmä to, že sme boli akoby priamou súčasťou deja, ktorý sa odohrával takmer dve hodiny po vstupe do areálu výstavy. Na začiatku dostal každý účastník vstupenku v podobe palubného lístka s menom aktuálneho pasažiera na lodi Titanic.

IMG 9655

Dňa 29. septembra 2015 sa v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici oslavovalo výročie otvorenia informačného a kultúrneho centra InfoUSA. Táto inštitúcia, ktorá sa stará o rozvíjanie vzájomných stykov medzi USA a SR hlavne v oblasti kultúry a umenia, má na Slovensku tri pobočky: v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Keďže banskobystrická pobočka je najbližšie k Martinu, navštívili sme práve túto.

Dňa 10. decembra 2014 sa v klubovni školy uskutočnila 2. Školská konferencia v anglickom jazyku,ktorú už tradične pripravila a organizačne zabezpečila vyuč. ANJ, Mgr. Beata Brziaková a otvorila ju riaditeľka školy, Mgr. Darina Súderová.
Konferencie sa zúčastnilo celkom 72 študentov 4.-3. ,6.-5. ročníkov , pred ktorými vystúpilo so svojimi prezentáciami spolu 8 študentov, ktorí zaujímavým spôsobom priblížili svoje skúsenosti, zážitky a poznatky z anglicky-hovoriacich krajín a preukázali svoje jazykové schopnosti v anglickom jazyku.