Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Business English School v Martine umožnila našim študentom v rámci projektu „MIRACLE“ otestovať si svoje vedomosti z anglického jazyka. Študenti tak majú možnosť porovnať si úroveń svojich vedomostí v anglickom jazyku s medzinárodnými kritériami.

35 študentov Gymnázia Viliama-Paulinyho Tótha sa zúčastnilo jazykovo-poznávacieho zájazdu do Bruselu a Veľkej Británie spolu s vyučujúcimi anglického jazyka Mgr. Janou Pavlíkovou,  Mgr. Vladimírou Damkovou a p. profesorkou informatiky RNDr. Alicou Karkušovou. Celá aktivita sa uskutočnila v dňoch 3.10.-12.10.2013. Brusel nás privítal veľmi príjemným počasím, veď ráno bolo 10 stupňov, na rozdiel od Slovenska.

Naša škola poskytuje mnoho rôznych metód a foriem osvojovania si cudzieho jazyka. Študenti majú okrem iného aj možnosť vyskúšať si svoje znalosti a zručnosti v anglickom jazyku prostredníctvom komunikácie so študentmi partnerskej školy z holandského mesta Hoogeven.

link: http://en.wikipedia.org/wiki/Hoogeveen

Kvalitná príprava našich študentov na úspešné absolvovanie maturitnej skúšky  je prioritným záujmom PK ANJ. Študenti počas štúdia pracujú s učebnicami Insight Pre- Intermediate, Intermediate, Upper -Intermediate ale aj s inými materiálmi z učebníc ako napr. Exam Excellence, Oxford Tests, Longman Exam Accelerator. Systematická príprava na maturitu je zameraná na všetky zložky jazyka / morfológia, syntax, fonetika, lexikológia/ s dôrazom na rozvíjanie komunikačnej zručnosti. Tradičný spôsob vyučovania alternuje s modernou  formou realizovanou s IKT: software Langmaster, Flow!Works, interaktívna tabuľa.  

Ďalšie články...