Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vďaka európskemu projektu Comenius študenti a učitelia majú možnosť spoznávať európske krajiny, ich kultúru, históriu a životný štýl. Predmetová komisia anglického jazyka mala možnosť už niekoľkokrát získať grant a byť súčasťou tohto skvelého projektu.

 

Predmetová komisia anglického jazyka už takmer pravidelne hosťuje lektorov anglického jazyka z krajín ako sú Spojené štáty americké prostredníctvom vzdelávacieho programu Fulbright (Rosallindy McGrail, Joshua Purvis, Jonathan L. Larson, Wayne Scheck) alebo z Veľkej Británie prostredníctvom kooperácie so záujmovým združením K.A.B.A. Slovensko, ktorá nám v rámci projektov zabezpečuje lektorov.