Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

info seminár 2

Dňa 16. 11. 2018 zorganizovala PK ANJ informačný seminár pre záujemcov o štúdium v zahraničí v rôznych krajinách Európy: Veľká Británia, Dánsko, Holandsko, Švédsko. 

Ing. Lenka Odrobiňáková zo spoločnosti Cambridge Study Žilina informovala študentov o partnerských vzdelávacích inštitúciách, osobných skúsenostiach. Povzbudila študentov, aby neváhali a študovali v zahraničí podľa osobných preferencíí, rozšírili si vedomostný obzor, zdokonalili sa v cudzích jazykoch a v neposlednom rade týmto spôsobom rozvíjali svoju osobnosť.

info seminar