Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Juvenes

Jedenásti študenti sa zúčastnili školského kola súťaže Juvenes Translatores, ktorá sa konala dňa 30. 11. 2018.

Hoci naša škola nebola vyžrebovaná do oficiálnej súťaže, je užitočné, keď si mohli talentovaní študenti vyskúšať svoju prekladateľskú zručnosť a preložili text z  anglického do slovenského jazyka. Komisia vybrala ako najlepší preklad od Natálie Slezákovej, II. B. Natália sa zúčastní seminára pre mladých prekladateľov v Žiline, ktorý bude pod vedením pani Emílie Andrejovej, pracovníčky Generálnej rady pre preklad EK v SR. Natálii blahoželáme.

Mgr. J. Pavlíková