Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

ns

http://nativeschool.sk/o-nas/

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha sa môže pochváliť už niekoľkoročnou spoluprácou so skvelými lektormi z NATIVE SCHOOL OF ENGLISH. Lektori Patrick Butler, Lorenz Goebels a Paul Doffing kvalitne a zaujímavým spôsobom vyučujú žiakov biligválneho gymnaziálneho štúdia. Sľúbili nám i spoluprácu i v ďalšom školskom roku 2019/2020, čomu sa veľmi tešíme a vážime si to.