Vyučujúci :

Mgr. Peter Kráľ                    

 

 PaedDr. Mária Šimonová

 

 Mgr. Jana Tavelová

 

 

 

Takto sa tešili z  návštevy areálu biológie deti z materských škôl