Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V Biologickej olympiáde v kategórii A nás v krajskom kole reprezentovali Viktória Telepčáková, III. A, a Michal Miloslav Kevický, III. D. Obaja boli uspešní riešitelia. V kategórii B - BIO nás reprezentovali Michal Bobek, II. A, a Matúš Ondreják, II. B, ktorý sa umiestnil v krajskom kole na 3. mieste.

Aj v SOČ sa nám darilo, Juraj Vasek, IV. C, opäť zabodoval a v krajskom kole získal 1. miesto, čo ho posunulo do celoslovenského kola SOČ.
 
Všetkým gratulujeme a postupujúcim držíme palce.