Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V dňoch 28. 4. – 5. 5. 2018 sa v hlavnom meste Slovinska Ľjubľjane konala Medzinárodná súťaž EUSO 2018 (European Union Science Olympiad) pre študentov do 16 rokov. Táto informácia je pre našu školu GVPT Martin, mesto Martin a Žilinský samosprávny kraj podstatná, pretože členom tímu B za chémiu bol náš študent Tomáš Štefanov z II. B. Tomáš bol zároveň v tomto školskom roku vyhodnotený ako Najlepší študent GVPT Martin. Okrem tejto medzinárodnej súťaže sa zúčastnil aj robotickej súťaže RoboRAVE v Spojených štátoch amerických, odkiaľ priniesol náš tím bronzovú medailu.

1

V dňoch 7. – 10. 3. 2018 sa Tomáš Štefanov, II. B, zúčastnil ako jeden z najmladších celoštátneho kola Chemickej olympiády kategórie A, kde sa stal úspešným riešiteľom.

Na základe dosiahnutých výsledkov postúpil na EUSO – medzinárodnú súťaž pre 3-členné družstvá do 16 rokov v oblasti prírodných vied – chémia – fyzika – biológia. Súťaž sa koná v dňoch 28. 4. – 5. 5. 2018 v Ľubľane v Slovinsku.

Tomášovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

Dňa 25. 1. 2018 sa už tradične na našej škole konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie A. Kategória je určená študentom 3. a 4. ročníka gymnázií. Naši študenti boli opäť úspešní! Na 2. mieste sa umiestnil Tomáš Červeň zo IV. D a postúpil do celoštátneho  kola. Úspešným riešiteľom je tiež Tomáš Štefanov z II. B triedy, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.

che1

S blížiacim sa koncom školského roka sme zavŕšili aj chemické súťaže a môžeme skonštatovať, že tento školský rok bol pre našich chemikov veľmi úspešný. Aj v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie C v Námestove naši žiaci Pavol Piroh z I. A, Matúš Ondeják a Tomáš Štefanov z I. B boli úspešní riešitelia. Najlepšie umiestnenie - 3. miesto - patrí Tomášovi Štefanovovi.

V krajskom kole Chemickej olympiády kategórie B,  ktoré sa konalo na Gymnáziu Š. Moyzesa v Ružomberku, nás úspešne reprezentoval Tomáš Štefanov z I. B. Napriek tomu, že je prvák, súťažil v kategórii pre 2. ročník gymnázií.  V silnej konkurencii starších súťažiacich sa umiestnil na 4. mieste. O náročnosti súťaže svedčí aj to, že z 12 účastníkov bola len polovica úspešných riešiteľov, t.j. dosiahli bodový zisk nad 40%. Tomášovi ďakujeme za reprezentáciu GVPT a blahoželáme k dosiahnutému úspechu.