Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

úvodná

https://photos.app.goo.gl/jYHG1nQJ184acLxP6

V tomto školskom roku sme rozšírili hodiny biológie a chémie o zábavnú formu opakovania teoretických vedomostí - didaktickú  hru. Prirodzenou vlastnosťou človeka je predsa súťaživosť a túžba vyhrávať. Prečo sa teda nezabaviť a súčasne nevedomky vzdelávať? Po ukončení  jednotlivých tematických celkov sme zrealizovali zábavné hry ako Dobre vedieť, Lipidokvíz, Chemokvíz alebo Vyhľadávanie indícií. Populárnu televíznu súťaž sme vďaka jednej z hier premenovali na Milujem obehovú sústavu.

Pri hre Vyhľadávanie indícií boli žiaci náhodne rozdelení do skupín pomenovaných po významných chemikoch alebo biologických organizmoch. Úlohou študentov bolo kooperatívne pracovať na zadaných problémových úlohách a plniť stanovené čiastkové ciele.

Po úspešnom absolvovaní testu z  genetiky, nukleových kyselín alebo  kyslíkatých derivátov uhľovodíkov získala skupina študentov indíciu, ktorá im odkryla miesto uloženia kódu v areáli školy. Indíciami boli napríklad:

  1. kde Hedera sa tiahne do výšin,
  2. kde chemické látky získavajú trojrozmernú štruktúru,
  3. kde získaš všetky informácie.

Na chvíľu sa našimi komplicmi stali aj pani vrátnička a pani bufetárka, ktoré s úsmevom na tvári vydávali žiakom obálku s kódom.

V biológii žiaci pod kódom získali trojicu nukleotidov, v chémii zasa spleť rímskych a arabských číslic s písmenami. Neostávalo nič iné iba dešifrovať získaný kód pomocou tabuľky prekladu genetického kódu alebo na základe umiestnenia prvku v periodickej tabuľke. Študenti dekódovaním genetického kódu do podoby aminokyselín  a kombináciou ich prvých písmen získali tajomné heslo.  V chémii zasa heslo skladali zo začiatočných písmen značiek prvkov získaných z tabuľky.

Po úspešnom spoločnom odhalení tajomného hesla čakala na triedu zaslúžená sladká odmena a dobrý pocit zo zosumarizovania teoretických poznatkov.