Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

univerzitka

Aj tento školský rok  počas prázdnin pavilón chémie navštívili malí študenti v rámci Martinskej letnej detskej univerzity organizovanej CVČ Kamarát. Prvou zábavnou výzvou pre mladých vedátorov bolo zaodieť sa do o päť čísel väčšieho chemického plášťa.  Po prekonaní prvej prekážky na nich čakalo na stanovištiach mnoho zaujímavých chemických pokusov. 

Malí študenti dokazovali výbušnosť vodíka, pripravili si lávovú lampu z domácich chemikálií a skákaciu loptičku s využitím tekutého lepidla. Zistili, že kvasinky v droždí možno použiť ako katalyzátor a pomocou sódy a octu sa dá nafúknuť balón. Vďaka procesu osmózy deti pozorovali morského hada a vznik  kremičitanovej záhradky. Chromatografiou si vytvorili nádherné látkové obrázky a vďaka elektrolýze sa odrazu dalo kresliť klincom.  Zanietení bádatelia skúšali zmenu zafarbenia indikátorov v závislosti od pH roztokov a prenikli do podstaty tajného písma.

Mladí vedci s nadšením a zvedavosťou absolvovali jednotlivé stanovištia. Podľa ich záverečných slov ich chémia zaujala na nekonečné množstvo percent. Veríme teda, že sa medzi nimi zrodilo niekoľko budúcich chemikov.

Na záver chceme poďakovať našim úžasným budúcim seminaristom Jakubovi Panáčkovi a Emke Zemanovej z II. A triedy za ich trpezlivosť a zodpovednosť  pri koordinovaní  žiakov. Svojím pozitívnym prístupom a úsmevom na tvári spríjemnili všetkým zúčastneným spoločne strávený čas.

 Mgr. Lucia Brezniaková, Mgr. Jana Tavelová