Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

S blížiacim sa koncom školského roka sme zavŕšili aj chemické súťaže a môžeme skonštatovať, že tento školský rok bol pre našich chemikov veľmi úspešný. Aj v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie C v Námestove naši žiaci Pavol Piroh z I. A, Matúš Ondeják a Tomáš Štefanov z I. B boli úspešní riešitelia. Najlepšie umiestnenie - 3. miesto - patrí Tomášovi Štefanovovi.

V krajskom kole Chemickej olympiády kategórie B,  ktoré sa konalo na Gymnáziu Š. Moyzesa v Ružomberku, nás úspešne reprezentoval Tomáš Štefanov z I. B. Napriek tomu, že je prvák, súťažil v kategórii pre 2. ročník gymnázií.  V silnej konkurencii starších súťažiacich sa umiestnil na 4. mieste. O náročnosti súťaže svedčí aj to, že z 12 účastníkov bola len polovica úspešných riešiteľov, t.j. dosiahli bodový zisk nad 40%. Tomášovi ďakujeme za reprezentáciu GVPT a blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

Už niekoľko desaťročí naša škola organizuje Krajské kolo chemickej olympiády najvyššej kategórie A. 53. ročník sa konal 26. 1. 2017 a zúčastnilo sa ho 10 žiakov Žilinského samosprávneho kraja.Súťaž bola náročná, test žiaci písali 190 minút a poobede ich čakali praktické úlohy, ktoré museli zdolať v časovom limite 210 minút. O to viac nás teší, že naši žiaci Juraj Vasek (III. C), Ján Gregor (III. B) a Tomáš Červeň (III. D) boli všetci úspešní riešitelia a najlepšie umiestnenie - 5. miesto patrí Tomášovi.


Všetkým blahoželáme a držíme palce pri riešenie úloh 54. ročníka.

11. CHEMICKÁ KONFERENCIA - v piatok 21.11.2014 v klubovni školy- prednášajúci - z JLF Martin, STU FCHPT- Bratislava, Prírodovedecká fakulta Bratislava, odborníci z praxe a žiaci GVPT.