Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Krajské kolo olympiády z chémie kategória A sa uskutočnilo na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine 30. januára 2013. Súťaže sa zúčastnilo len päť žiakov z celého Žilinského samosprávneho kraja. Boli medzi nimi žiaci Gymnázia V. Paulinyho-Tótha Martin Fabšík, Zuzana Kohútová, Igor Putovný, žiak Gymnázia A. Bernoláka z Námestova Lukáš Traj a Lukáš Taraj z Gymnázia v Trstenej. Tento malý počet žiakov signalizuje náročnosť riešenia úloh kategórie A a taktiež zníženie počtu hodín chémie v gymnaziálnom štúdiu. Vedomosti žiakov sú slabšie a do krajského kola sa dostanú len študenti, ktorí sú chémii ochotní venovať svoj voľný čas.

V deň riešenia krajského kola olympiády musia byť študenti poriadne oddýchnutí a sústredení. Veď riešiť 3 hodiny a 40 minút teoretické úlohy z anorganickej, organickej, fyzikálnej chémie a biochémie na desiatich stranách už len to znie náročne. A týmto žiaci ešte nekončia. Po obede ich ešte čakajú tri hodiny praktických úloh. Presnosť, precíznosť, odbornosť pri riešení úloh z analytickej chémie prinášajú žiakom plodné výsledky. Odborná komisia priebežne opravuje odovzdané riešenia. Podvečer môžu byť vyhlásené výsledky, odovzdané diplomy a ceny.

Medailové miesta patrili študentom Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.  Absolutnou víťazkou sa stala Zuzana Kohútová, na druhom mieste sa umiestnil Martin Fabšík a tretie miesto patrilo Igorovi Putovnému. Všetci piati riešitelia krajského kola chemickej olympiády v kategórii A však dokázali, že zmyslom ich života je nielen sebazdokonaľovanie, ale aj láska k vede zvanej chémia.

Chemická konferencia

Chemická konferencia sa už tradične konala aj tento školský rok po deviatykrát

23. novembra 2012 v našej klubovni. Jej účastníkmi boli všetci študenti, ktorí neberú chémiu len ako nutné zlo, ale ako krásnu vedu, ktorej sa chcú v budúcnosti venovať. 

Tak, ako každoročne, sme aj tento rok mali na chemickej konferencii hostí, ktorí si pre nás pripravili veľmi zaujímavé prednášky. Vďaka nim sa nám opäť overila myšlienka, že biológia a chémia sú všade okolo nás, dokonca aj v našich organizmoch.

Ako prvý nám porozprával pán Prof.Ing.Jozef Markoš, DrSc (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) v prednáške s názvom „Chemické inžinierstvo a mikroorganizmy „ o tom, ako prinútiť mikroorganizmy robiť to, čo chceme my.

Ďalšia prednáška v podaní pána Mgr. Procházku z Prírod.fakulty UK BA nás zaviedla do sveta „nanotechnológií“  a vďaka našim dvom spolužiakom Vierke Balkovej 5.F a Tomášovi Petrekovi 3.B, sme sa dozvedeli, čo môžu spôsobiť „Toxické kovy v ľudskom organizme“.

Pán RNDr. Michal Šimera PhD z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine nám objasnil, ako súvisí chémia s reguláciou dýchania a s obrannými reflexami a bývalá študentka našej školy, pani Mgr. Ivana Pilchová JLF UK MT  nám prezradila, „Ako ľudský mozog skúma ľudský mozog“.

Aj záhady „éčiek“ odhalili dve spolužiačky z 5.G Soňa Jesenská a Ema Roubalová, ktoré si pripravili prednášku na tému „Viete, čo jete?“.

 O voľných radikáloch, kovoch a antioxidantoch v biológii a medicíne  nám porozprával Ing. Lukáš Gaľa a Ing. Miroslava Bobeničová a o „Molekulovej spektroskopii“, doktorandi Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

Čas nám rýchlo ubehol, lebo prednášajúci nás tak upútali svojimi prednáškami, že sme sa ani nenazdali a konferencia sa skončila. V mene všetkých študentov, korí boli poslucháčmi, sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na jej výbornom programe podieľali, našim milým pani profesorkám, ktoré to zorganizovali a ostáva sa nám už len tešiť na jubilejnú desiatu konferenciu o rok.