Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V krajskom kole Chemickej olympiády kategórie B,  ktoré sa konalo na Gymnáziu Š. Moyzesa v Ružomberku, nás úspešne reprezentoval Tomáš Štefanov z I. B. Napriek tomu, že je prvák, súťažil v kategórii pre 2. ročník gymnázií.  V silnej konkurencii starších súťažiacich sa umiestnil na 4. mieste. O náročnosti súťaže svedčí aj to, že z 12 účastníkov bola len polovica úspešných riešiteľov, t.j. dosiahli bodový zisk nad 40%. Tomášovi ďakujeme za reprezentáciu GVPT a blahoželáme k dosiahnutému úspechu.