Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

S blížiacim sa koncom školského roka sme zavŕšili aj chemické súťaže a môžeme skonštatovať, že tento školský rok bol pre našich chemikov veľmi úspešný. Aj v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie C v Námestove naši žiaci Pavol Piroh z I. A, Matúš Ondeják a Tomáš Štefanov z I. B boli úspešní riešitelia. Najlepšie umiestnenie - 3. miesto - patrí Tomášovi Štefanovovi.

Všetkým úspešným chemikom srdečne blahoželáme.