IMG 3347

IMG 3348V dňoch 23. a 24. januára 2019 sa už tradične konalo v areáli chémie nášho gymnázia krajské kolo Chemickej olympiády kategórie A.

O náročnosti tejto súťaže svedčí aj to, že sa zo Žilinského kraja zúčastnilo len šesť študentov zo štyroch gymnázií.

Súťaž prebiehala dva dni. Prvý deň bola praktická časť, ktorá trvala päť a pol hodiny a mala dve časti – analytickú a organickú syntézu. Druhý deň písali súťažiaci štvorhodinový test pozostávajúci zo štyroch častí – anorganickej, organickej a fyzikálnej chémie a z biochémie.

Zo šiestich súťažiacich boli úspešní štyria, ktorí získali nad 40% bodov.

Nás mimoriadne teší, že 1. miesto získal Tomáš Štefanov z III. B a postúpil tak do celoštátneho kola a 4. miesto obsadil Matúš Ondreják z III. B – o jeho prípadnom postupe sa ešte rozhodne na základe výsledkov ostatných krajov.

Študentom srdečne blahoželáme.

IMG 3350