Štefanov2

 Ondreják2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA - slovenský inštitút mládeže a Slovenská komisia Chemickej olympiády ocenili najlepších chemikov v kategórii A. V obrovskej konkurencii v celoštátnom kole 55. ročníka Chemickej olympiády získali diplomy úspešných riešiteľov Matúš Ondreják a Tomáš Štefanov, III. B.