che1

Projektový deň 2 si druháci - chemici pod vedením Ing. T. Rudzanovej rozdelili do dvoch častí. Najprv navštívili Čističku odpadových vôd vo Vrútkach a potom pokračovali v realizácii projektu na tému Čistiace prostriedky - vplyv na odpadové vody. Existuje prijateľnejšia náhrada?

che