Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

štef1

V dňoch 29. 1. - 30. 1. 2020 sme organizovali krajské kolo Chemickej olympiády kategórie A. Súťaž je veľmi náročná, o čom svedčí aj počet súťažiacich v Žilinskom kraji to bolo 5 žiakov 3. a 4. ročníka gymnázií. Prvý deň sa niesol v duchu praktických úloh - reakcia benzaldehydu s dimedónom a stanovenie acetónu jodometricky. Príprave týchto látok súťažiaci venovali 5 hodín v laboratóriu. Druhý deň ich čakal 3,5 hodinový test, ktorý tvorili úlohy z anorganicke, fyzikálnej, organickej chémie a biochémie. Táto súťaž je naozaj určená len zdatným chemikom  a nadšencom, o čom svedčí aj to, že len dvaja súťažiaci sa prebojovali do celoštátneho kola CHO kategórie A.

Na domácej pôde obsadil 1. miesto náš chemik Tomáš Štefanov, IV. B.

Tomášovi budeme držať palce v celoštátnom kole CHO 4. - 7. marca 2020 a veríme, že bude opäť uspešný a snáď mu vyjde aj to medzinárodné kolo. Ale už teraz je pre nás víťaz.

štef2