Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

5. 4. 2018 sme absolvovali exkurziu Voda v Turci. V rámci predmetu energie II. A a II. D sme mali možnosť aj za pomoci rodiča našej žiačky prezrieť si vodné dielo Turček, malú vodnú elektráreň v Necpaloch a prameň pitnej vody v Necpalskej doline. Turček je vodné dielo slúžiace ako zdroj pitnej vody pre región Prievidze a Kremnice. Prechádzajúc priestormi v hrádzi priehrady v hĺbke vyše 70 m bolo viacerým, ktorí majú z uzavretých priestorov fóbiu, všelijako. Ľahšie sa už dýchalo na hrádzi, kde sa núkali krásne výhľady na prírodu zobúdzajúcu sa po dlhej zime do jari. Poslednú zastávku sme mali v Necpalskej doline, kde nás pracovník Turvodu sprevádzal miestom, odkiaľ sú zásobované pitnou vodou mestá Martin a Vrútky. Prameň s mimoriadne kvalitnou vodou má výdatnosť 640 litrov za sekundu. Vody máme dosť a denno-denne, preto si ani neuvedomujeme, aké poklady nám príroda v Turci ponúka.
IMG 20180405 110839