Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Je dôležitým komunikačným prostriedkom modernej Európy. Má niekoľko vznešených prívlastkov – jazyk diplomatov, umelcov, aristokratický jazyk. V súčasnosti, keď sa vyžaduje znalosť najmenej dvoch cudzích jazykov, vytvára ideálneho partnera dominujúcej angličtine. Dá sa ním dohovoriť v mnohých krajinách sveta (napr. vo Švajčiarsku, Belgicku, Kanade, v severoafrických krajinách atď.).

Hodinové dotácie : 

4 – ročné štúdium:

  • 1. ročník – 3 hodiny týždenne
  • 2. ročník -  3 hodiny týždenne 
  • 3. ročník -  3 hodiny týždenne +2 hod. voliteľný seminár
  • 4. ročník -  3 hodiny týždenne +2 hod. voliteľný seminár

V prípade, že sa seminár kvôli nízkemu počtu záujemcov neotvorí, ponúkame možnosť doplnenia vyučovania formou krúžku (2 hodiny týždenne).

Veríme, že ak si ako druhý jazyk zvolíte práve FRANCÚZŠTINU, neoľutujete, podobne ako neľutovala v živote známa francúzska šansoniérka Edith Piaf.
Dokázala to aj vo famóznej piesni : Je ne regrette rien (nič neľutujem)
Non! Rien de rien,
Non! Je ne regrette rien.
Ni le bien qu´on m´a fait,
Ni le mal,
Tout ca m´est bien égal!    

B O N N E  C H A N C E !         °°°°°°°°°°°°°°°°°   V E Ľ A  Š Ť A S T I A !