Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Je dôležitým komunikačným prostriedkom modernej Európy.
Má niekoľko vznešených prívlastkov – jazyk diplomatov, umelcov,
aristokratický jazyk. V súčasnosti, keď sa vyžaduje znalosť najmenej dvoch cudzích jazykov, vytvára ideálneho partnera dominujúcej angličtine. Dá sa ním dohovoriť v mnohých krajinách sveta (napr. vo      Švajčiarsku, Belgicku, Kanade, v severoafrických krajinách atď.)

V súčasnosti na našej škole žiaci pracujú s modernou metódou ON Y VA 1 a 2 (k učebniciam sú pripojené pracovné zošity), ktorá primerane strieda prípravu gramatickú, konverzačnú i auditívnu. Je tvorivá a aj hravá. K lekciám sú pravidelne pripájané reálie o Francúzsku a frankofónnych krajinách. Celistvosť výuky dotvárajú nahrávky piesní a básní. Využívame aj DVD nosiče.

Hodinové dotácie :
4 – ročné štúdium

  • ročník – 3 hodiny týždenne
  • ročník -  3 hodiny týždenne +2 hod. voliteľný seminár
  • ročník -  3 hodiny týždenne +2 hod. voliteľný seminár
  • ročník -  3 hodiny týždenne +2 hod. voliteľný seminár

V prípade, že sa seminár kvôli nízkemu počtu záujemcov neotvorí, ponúkame možnosť doplnenia výuky formou krúžku ( 2 hod/týž ).

Rovnako aj pri tomto type štúdia je možnosť zdokonaľovať si svoje zručnosti v jazyku na poobedňajšom krúžku.
Vyučujúca: Mgr. Jela Ladrová

Veríme, že ak si ako druhý jazyk zvolíte práve FRANCÚZŠTINU, neoľutujete, podobne ako neľutovala v živote známa francúzska šansoniérka Edith Piaf.
Dokázala to aj vo famóznej piesni : Je ne regrette rien (nič neľutujem)
Non! Rien de rien,
Non! Je ne regrette rien.
Ni le bien qu´on m´a fait,
Ni le mal,
Tout ca m´est bien égal!    

B O N N E  C H A N C E !         °°°°°°°°°°°°°°°°°   V E Ľ A  Š Ť A S T I A !