Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V dňoch 19. – 20. a 21. marec sa uskutočnila akcia Balkánske dni, ktorú organizovala 2.C trieda v spolupráci so školskou kuchyňou. Jej cieľom bolo priblížiť žiakom krajiny Balkánu, ich geografiu, históriu, kultúru a gastronómiu. Počas troch dní sa uskutočnili nasledovné akcie:

 2. ročník geografickej konferencie sa uskutočnil 27. marca 2012. Ako hostia vystúpili Ing.Ján Topercer, CSc. a RNDr.Daniel Dítě, PhD., obaja odborníci v otázkach krajinnej ekológie a biogeografie. Zo  žiakov na konferencii so svojimi prezentáciami vystúpili deviati z tried 2.F, 3.B, 3.D, 3.G a 4.D s nasledovnými témami: KĽDR, Európska kuchyňa, Modrý mauricius, Pamiatky UNESCO na Slovensku, Stratený v Transylvánii, Vatikán, Španielsko, Škótsko.

 

Kategória F: Školského kola olympiády sa zúčastnili 9 žiaci, z toho bolo 8 úspešných riešiteľov. Lukáš Bielesch z 2.F triedy postúpil až do celoslovenského kola, kde obsadil 2. miesto.

Kategória G: Školského kola olympiády sa zúčastnilo 27 žiakov, z toho bolo 19 úspešných riešiteľov. Zuzana Krištofíková z 1.F triedy nás reprezentovala v okresnom kole, kde obsadila 4. miesto.

Kategória Z: Žiaci súťažili prostredníctvom internetu. Do celoslovenského kola sa dostal Dominik Kevický z 3.B triedy,v ktorom obsadil 6. miesto.