Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Celosvetová súťaž v robotike RoboCup je spojená s výstavou a predvádzaním technologických hračiek, či užitočných robotov pre ľudí v rôznych oblastiach (priemysle, poľnohospodárstve, komunikácii ap). Zaujali nás aj akési "tvorivé dielne", kde učili malé deti tkať na krosnách, alebo rozoberať "stroj". Tu je zostrih zaujímavosti z RoboCupu.