Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V rámci projektovej časti súťaže First Lego League časť tímu FBRD (Fire Breathing Rubber Ducies) v zložení M. Mrníková III. D, V. Piatrová I. B, M. Červeň I. B, A. Benko I. D zrealizovali Workshop o vode. Navštívili sme žiakov 3.ročníka ZŠ A.Dubčeka.

IMG 4300

Pútavou prezentáciou, hrami a súťažami sme sa im snažili ukázať, že pitná voda v Turci je zdravá. Na začiatku žiaci dostali krátky test, kde boli otázky o ich pitnom režime. Počas prezentácie o vode tretiaci porovnávali čistú vodu u nás a v zahraničí. Upozornili sme aj na problematiku čistenia vody. Žiaci živo reagovali a zapájali sa do diskusie. Na záver sme pre nich pripravili súťaž.

Mali správne poskladať potrubie, ktoré ide zo studničky do domčeka. Pani učiteľka prírodovedy ocenila myšlienku projektu a workshopov. Žiaci boli z hodiny nadšení. Celý výskumný projekt o vode má veľa výstupov.

IMG 4326

Okrem workshopov naši študenti naprogramovali pre žiakov jednoduchú mobilnú aplikáciu s intuitívnym ovládaním. Je to obrázkový kvíz o vode, ktorý na záver vyhodnotí nielen vedomosti, ale aj vzťah k vode. Naši šudenti vytvorili aj webovú stránku o svojom projekte. Obsahuje aj podklady pre žiakov ZŠ, aby si to mohli vyskúšať aj iní, ktorým sa aktivita páči.  

IMG 4339

Ďalší z výstupov je aj dokument „Čo sa o vode nehovorí“ s informáciami, ktoré študenti získali počas práce na projekte. Boli sme zvedaví, či by ich mohol využiť učiteľ pri príprave hodiny. Text sme dali posúdiť p. učiteľke environmentálnej výchovy na druhom stupni ZŠ a učiteľke prírodovedy na prvom stupni ZŠ. Povedali, že je to vhodný doplnkový materiál pre učiteľov prvouky, prírodovedy a vlastivedy na tému VODA. Ako doplnkový učebný materiál by ho mohli využiť aj žiaci druhého stupňa. Sme radi, že máme takých šikovných študentov, ktorí vymysleli aktivity, čo majú zmysel a úžitok.

IMG 4359

IMG 4362