Po minuloročnom úspechu konferencie Python days sme sa rozhodli v spolupráci so Strednou Priemyselnou školou v Martine zorganizovať jej druhý ročník. Konferencia Python Days je určená pre študentov našej školy a SPŠ. Uskutoční sa 31.5.2018 (štvrtok) na SPŠ v Martine v dopoludňajších hodinách. Študentov čakajú krátke prednášky a workshop podľa vlastného výberu. Dňa 1.6.2018 sa konferencia presunie na Gymnázium V.P.T., kde v dopoludňajších hodinách bude prebiehať školenie micro:bit pre učiteľov stredných škôl a workshop pre študentov gymnázia o VPython (3D python). Účasť našich študentov 2.ročníka, ktorí si volili seminár z informatiky a tretiakov - seminaristov z informatiky JE POVINNÁ.

pythondays