Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vo štvrtok 21. 2. 2019 zástupcovia IKT klastra Žilinského samosprávneho kraja Z@ict a dvoch fakúlt Žilinskej univerzity FEIky a FRIčky pripravili pre našicih študentov prednášky a workshopy zamerané na IKT, elektroniku a robotiku. Predstavili zaujímavé projekty, ktoré vyvinuli študenti jednotlivých fakúlt (konštrukcia auta na diaľkové ovládanie, programovanie hier do mikročipov, vizualizácia jednotlivých tónov v hudbe, inteligentný senzor v oblečení na meranie srdcového tepu, prístroj na vizuálne zobrazovanie teploty a i.).

 

IMG 20190221 100225

Informatika a informačné technológie sa v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) veľmi prudko a rýchlo rozvíjajú. Zástupca Z@ict nám ozrejmil aktuálnu situáciu. V ŽSK je asi 80 IT firiem, ktoré sa zaoberajú technológiami. Dozvedeli sme sa v akej sfére  IT firmy podnikajú a aké sú možnosti uplatnenia absolventov FRIčky a FEIky v tomto kraji. Konferencie sa zúčastnili študenti, ktorí majú záujem o technické vedy. Snáď im tieto workshopy a prednášky pomohli v ďalšom rozhodovaní. Sme presvedčení, že akcie tohto typu majú zmysel. Pomáhajú sa učiteľovi aj žiakovi lepšie orientovať v aktuálnej ponuke študijných odborov, ale najmä, získali sme cenné informácie od ľudí priamo z praxe.

Aká bola reakcia študentov?

Všetci opýtaní boli príjemne prekvapení a celú akciu si veľmi pochvaľovali. Mnohým potvrdila ich rozhodnutie ísť ďalej študovať na ŽU. Mnohí začali vážne uvažovať o technickom smere štúdia.Tešíme sa opäť o rok na podobné stretnutie.

 

https://photos.app.goo.gl/mNgEvifF7n2qxqq97

IMG 20190221 090446

Fotogaléria z podujatia

https://photos.app.goo.gl/mNgEvifF7n2qxqq97