Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

it1

10. mája 2019 sa v našej škole konala konferencia IT DAY, ktorej účelom bolo oboznámenie študentov s možnosťami ďalšieho rozvoja. Študenti mali možnosť sa dozvedieť veľa noviniek či už z oblasti virtuálnej reality, o ktorej hovoril MSP Ján Haláček, alebo o firme Microsoft a jej produktoch, ktoré ponúkajú veľa užitočných nástrojov pre študentov.

Ako zástupca spoločnosti Microsoft prišla Zuzana Molčanová, ktorá sa snažila ukázať študentom, ako technológie menia svet, a aj spôsob výučby vškolách. Pevne verím, že konferencia bola pre žiakov prínosná a že získané vedomosti v budúcnosti zúročia. Celú akciu pripravil náš študent Matej Suchý ako svoju záverečnú prácu počas štúdia v STC Microsoft. Chceme sa poďakovať všetkým prednášajúcim z Microsoftu a aj Matejovi za zmysluplnú akciu, ktorá nám všetkým rozšírila obzory.

IT DAY 087 30

.Odkaz na fotografie

https://vzdelavameprebuducnost-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matej_suchy_studentstc_sk/EmxP9a8OrSFEksoxMaZqZhcBYpvRLB_7Mml3CjN2jRMMPA?e=w0T7Ti