Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

1 miesto M Miskolci 1

Dňa 3. júna 2019 sa v priestoroch Gymnázia Alejová v Košiciach konala robotická súťaž pre deti ZŠ a SŠ z celého Slovenska. GVPT reprezentoval žiak III. A triedy Michal Miškolci, ktorý súťažil v kategórii Racing - ELEKTRO. V tejto kategórii bolo potrebné skonštruovať čo najrýchlejšie a najobratnejšie auto schopné zdolávať rôzne prekážky na trati. Okrem samotných pretekov prebiehalo hodnotenie najlepšieho technického prevedenia modelov, za ktoré bolo možné získať špeciálnu cenu.

V kategórii Racing - ELEKTRO získal prvé miesto Michal Miškolci. Okrem tohto skvelého umiestnenia dostal aj špeciálne ocenenie dekana za technické prevedenie robota.

Michalovi srdečne blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechov.

Ing. Jozef Ristvej

S CVČ, Malá hora 3 v Martine

Diplom 1 miesto 1

Diplom

Ocenenie