Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IT fitness test kaktus

V IT Fitness Teste 2019 - v najväčšom celonárodnom testovaní IT zručností dosiahlo Gymnázium V. Paulinyho-Tótha vynikajúce výsledky v kategórii testu do 16 rokov. Úspešnosť školy v testovaní: 80,50 %. Diplom a medailu prevzala riaditeľka školy Mgr. Darina Súderová 26. novembra 2019 na pôde FIIT STU v Bratislave. Ocenenie udelili IT Asociácia Slovenska, NÚCEM, European Commision - Digital Skills and Jobs Coalition a Digitálna koalícia.sk.

IT fitness test 1

preberanie

Foto č. 3 prevzaté z https://digitalnakoalicia.sk/