Minulý piatok 21.11 sme okúsili svet plný robotiky, počítačov a posúvania hraníc učenia. V tú noc sa naši chlapci nielen zabávali, ale sa aj priučili programovaniu robota v jazyku Java v prostredí leJOS. Koučoval ich vysokoškolský pedagóg z matematicko- fyzikálnej fakulty UK z katedry aplikovanej informatiky - Mgr.Pavel Petrovič, ktorý sa zaoberá vo svojom výskume robotikou, umelou inteligenciou, simuláciou a výukou robotiky na školách.

Chalani zažili celonočný praktický workshop venovanému programovaniu LEGO robotov. V prostredí leJOS má Java dostupné knižnice s metódami, pomocou ktorých je programátor schopný naprogramovať lepšiu funkcionalitu robota. (napr. pomocou senzorov a metódy Monte Carlo jedna z funkcií dokáže kedykoľvek vyhodnotiť s určitou pravdepodobnosťou pozíciu robota, kdekoľvek sa na ihrisku nachádza, čo je pre programátora veľmi dôležitý údaj). Do štvrtej do rána naši žiaci nasávali vedomosti p.Petroviča - nadšenca a propagátora robotiky na Slovensku. Naučili sa pracovať v modernom vývojovom prostredí, naučili sa implementovať toto prostredie do SD karty a využívať špecifické funkcie Lejos na robotickej kocke.