Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V rámci hodín informatiky študenti 2.ročníka mali za úlohu vytvoriť rozhlasovú hru vyskladanú zo samplov, nahovoreného slova a zo zvukových stôp, ktoré získali online aplikáciou text-to-speach určenou na konverziu textu do zvukovej podoby. Keďže konverzia vytvrára hlas počítačovo-roboticky zafarbený, téma rozhlasových hier bola jasná.

Vesmírne bytosti, mimozemšťania a roboti budú hlavní hrdinovia žiackych prác. Študenti sa takto atraktívnou formou naučili pracovať so zvukovým editorom. Ale, čo je dôležitejšie, mohli preukázať svoju tvorivosť a schopnosť pretaviť svoje nápady do reálnej podoby.

Sami môžete posúdiť práce žiakov 2.ročníka.

  • Práca Martina a Petra Vaňa - táto práca je špecifická tým, že študenti vyskladali zvukový súbor len zo samplov. Pracovali na ňom takmer celý den.