Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Cestou za svojimi pracovnými povinnosťami v Banskej Bystrici sa u nás neočakávane zastavil Mgr. Norbert Molnár, vedúci služobného úradu Ministerstva školstva.

Živo sa zaujímal najmä o využívanie informačných technológií a rôznych technických pomôcok vo vyučovaní. Prešiel sa po priestoroch školy, skontroloval technické vybavenie školy, najmä odborné učebne biológie, fyziky, informatiky, robotické pracovisko LegoLAb.

Využili sme situáciu a porozprávali sme mu o problémoch, s ktorým večne bojujeme (najmä nevyhovujúce učebnice ai.) Oceňujeme jeho snahu zmeniť stav v strednom školstve a nasmerovať ho k tomu, aby dokázalo motivovať a vyvzdelávať špičkových informatikov, vedeckých pracovníkov, jednoducho odborníkov so schopnosťou prinášať inovatívne myšlienky a uplatniť sa aj v medzinárodnej konkurencii. Pán Molnár nás podporil v našej aktivite a prisľúbil účasť na konferencii POPinfo 2015.