Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dôkazom toho, že školenie matematikov a informatikov z Geogebry nevyšlo nazmar, je vznik Zbierky príkladov z Geogebry  (autor: A.Karkušová) pre študentov 1.ročníka. Geogebra je veľmi silný nástroj, pomocou ktorého sme schopní riešiť úlohy z algebry, planometrie, trigonometrie, stereometrie ai. Výdatne pomáha pri vizualizácii konštrukčných úloh v rovine či v priestore, alebo zobrazuje priebeh a vlastností prakticky ľubovoľnej funkcie.

 Úlohy sú jednoduché, určené pre prvý kontakt s týmto prostredím. Zbierka obsahuje nielen konštrukčné príklady, ale aj úlohy zamerané na prepojenie hodnôt parametrov s definíciou geometrických objektov a ich vlastností. Študenti takto v praxi pocítia prepojenie matematiky a informatiky. Našim cieľom je pripraviť študentov v rámci informatiky tak, aby na hodinách matematiky bez problémov využívali vedomosti z IT a suverénne riešili konštrukčné úlohy či rezy telies a iné úlohy práve v tomto populárnom prostredí.   

Malá ukážka toho, čo všetko sa dá v Geogebre urobiť. https://tube.geogebra.org/student/m18290