Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Obsah predmetu informatika sa veľmi rýchlo mení. Aj my - učitelia chceme zareagovať na najnovšie trendy a preto sme si pripravili pre študentov nový tematicky celok, ktorý za posledný rok nadobudol obrovský rozmach na webe - Infografika. Získané vedomosti študenti využijú v oblasti marketingu, masmédií, žurnalistiky, webu, obchodu ap.

V dnešnej dobe je človek zavalený takým množstvom dát a informácií, že má problém sa v nich vyznať a vybrať si tie podsatné. Čo je to infografika? V podstate je to vizualizácia dát a vzťahov medzi nimi. Je to moderná forma publikovania informácií v grafickej podobe. Infografiky sú pre klientov najúčinejšie, pre užívateľa nejzaujímavejšie a pre čitateľa najpôsobivějšie. Využívajú sa najmä v oblasti marketingu, v najrôznejších podobách na webe, v televízii, či spravodajstve. Pre firmy sú dnes infografiky dôležitou súčásťou kampaní a prezentácií. Umožňuje príťažlivo spracovať informácie a vizualizované ich šíriť ďalej.

Infografika sa vyvinula z piktogramov, máp, technických nákresov ap. Pôvodne tento pojem označoval skôr vizualizované štatistiky a výsledky vedeckej práce, dnes si pod ním môžeme predstaviť takmer všetko. Infografika dáva priestor vytvoriť z relatívne suchej a nezaujímavej informácie atraktívny a populárny obsah.  

Ako vytvoriť dobrú infografiku?

Infografika musí byť zameraná na dáta a s dobrým dizajnom by mala vyrozprávať príbeh jasne a výstižne. Osvojte si tri zlaté pravidlá dobrej infografiky:

  1. overené údaje - používajte údaje len z overených zdrojov. Ak sú údaje nedôveryhodné, Vaša infografika bude nedôveryhodná tiež. Hľadajte v údajoch súvislosti a dôsledky. Len veľký infografik pomôže človeku pochopiť dôsledky, ktoré vyplývajú z obrovksého množstva dát. Preto rozmýšľajte, hľadajte vzťahy a robte logické závery. Nezabudnite uvádzať zdroje.
  2. čistý dizajn - obmedzte farebnú paletu, použite jednoduchú grafiku a prepojte ju s Vašimi dátami. Vizualizujte dáta grafmi, piktogrammi. Ich význam bude pre užívateľa zrozumiteľný. Posolstvo infografiky musí byť jasné na prvý pohľad. Zoberte veľké množstvo dát, vytvorte niekoľko konceptov a zlejte to do jedného "obrázka". Prepájajte jednotlivé úseky. Dobré infografiky využívajú hierarchiu informácií. Uistite sa, že infografika má šírku 735 pixelov (to je štandard). Pozor na dĺžku! Všetko, čo má viac ako 5000 pixelov, spôsobí stratu pozornosti.
  3. príbeh - infografika by mala rozprávať príbeh - veľký infographic rozpráva zmysluplný príbeh v jedinom okamihu. Dobrá infografika sa začína otázkou PREČO. Použite racionálne dáta na vyvolanie emocionálnej reakcie. Vyvolá o 450% viac "akcie", než typický príspevok.  Použitie tak málo textu (jasným písmom), ako je to len možné. Ak je vaša infografika doplnená 1000 slovami, minuli ste cieľ. Súbor ukladajte čo najmenší (stlačený .JPEG) bez straty vernosti. Nezabudnite na <embeded> kód pre vloženie.

Odkazy:

http://www.sme.sk/cdata/2524319/1.jpg - pekná infografika o Slovákoch

http://www.coolinfographics.com/ - portál o infografikách, rady, tipy, manuály, blogy

To, že infografika môže byť minimalistická a napriek tomu môže mať veľkú výpovednú hodnotu, svedčí projekt Meet the World, ktorý sa stal v roku 2010 jedným z najvirálnejších. http://blog.thoughtbrain.com/2010/05/03/grande-reportagem-magazine-flag-infographics/

Karkušovej prvý pokus o infografiku.

slovaci 1