Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Pamätáte si na úspech našich OHYZDOV? Na celoslovenskej robotickej súťaži Robocup v kategórii Dance obsadili 2.miesto. Doteraz sme čakali na vyjadrenie "Číny". Po vzhliadnutí nášho videa z Robocupu sa Čína rozhodla, že nás na medzinárodnej súťaži chcú mať.

Zaujali sme ich svojou inakosťou a pôsobili sme dospelo. Lenže nemáme tam za čo ísť. Potrebujeme vyzbierať 6500€. Máme šikovných študentov. Oplatí sa ich podporiť. Reprezentovali by tak nielen našu školu, ale aj mesto Martin a Slovensko na absolútne najvyššej úrovni. Viete si predstaviť, ako by to zvýsilo prestíž nášho mesta?

Hľadáme sponzorov, ktorí by nám vedeli prispieť vhodnou čiastkou. Dokážeme ich spropagovať vhodnou formou (logo na súťažných tričkách, v titulkoch prezentačného videa, ktoré je súčasťou súťaže, rozdávanie propagačných materiálov v Číne ap). Milí študenti, ak chcete podporiť svoju školu, potešíme sa akémukoľvek finančnému príspevku. 

Peniaze musíme vyzbierať do 13.júna 2015 (máme na to týždeň).

Kontaktné údaje: účet Občianskeho združenia Gymnázia Viliama-Paulinyho Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin, Bankové spojenie: UniCredit Bank, Číslo účtu: 6605525018/1111, variabilný symbol 4262015, správa pre prijímateľa: robotika-informatika

alebo IBAN: SK76 1111 0000 0066 0552 5018 variabilný symbol: 4262015

Rešerš všetkých našich úspechov nájdete tu.

Ak si chcete pozrieť časť vystúpenia, s ktorým sme zaujali, tak si pozrite od 1:58 do konca.

DSC 8458

DSC 8392