V rámci projektu Pre lepšie Slovensko sa nám podarilo získať sumu na realizáciu vzdelávacích a motivujúcich aktivít  pre deti základných a stredných škôl. Aktivity sa týkajú v súčasnej dobe veľmi populárnej a atraktívnej robotiky. Zaviazali sme sa, že uskutočníme celoslovenskú súťaž v robotike a sprístupníme ju mladým ľuďom.

Je začiatok septembra a my sa nachádzame v štádiu príprav tejto súťaže. Keďže sa už vyše dvoch rokov sami zúčastňujeme súťaží nielen celoslovenského meradla, ale aj medzinárodného, máme čiastočne prehľad o tom, aké robotické vybavenie majú jednotlivé školy na Slovensku.  Vieme o tímoch, ktoré majú na celej škole jedinú Lego stavebnicu, a aj napriek tomu vyhrávajú celoslovenské súťaže.  Veľmi by sme chceli pomôcť práve takýmto školám so šikovnými deťmi. Preto sme sa rozhodli, že tým najšikovnejším – t.j. víťazom našej robotickej súťaže ako hlavnú cenu venujeme kompletnú LEGO stavebnicu v sume cca 400 €. Aj ďalšie ceny budú hodnotné (senzory a rôzne iné komponenty do robotov). Súťaž zrealizujeme v polovici novembra 2015.

V súčasnosti riešime reálnu podobu súťaže. Bude pozostávať z dvoch častí. V prvej  súťažné tímy odprezentujú svoj konštrukčný model na danú tému. V tejto kategórii sa prejaví schopnosť žiakov tvorivo myslieť a schopnosť obhájiť svoje riešenie ako to najlepšie.  Druhá časť súťaže bude náročná na konštrukciu robota aj na softvér, ktorý ho ovláda. Musí byť naprogramovaný tak, aby zvládol presun objektov z brehu jazera na druhú stranu podľa určitých kritérií.  V zálohe máme aj ďalšie úlohy, napr. ako v tmavej miestnosti v jednoduchom labyrinte nájsť zdroj svetla.  Pripomíname, že tímy budú môcť súťažiť so svojimi robotmi postavenými výlučne iba z Lego súčiastok.

Keďže konštrukcia a programovanie robota je tak náročná záležitosť, minimálne mesiac a pol dopredu musíme potenciálnym záujemcom o našu súťaž poslať presné kritériá a sylaby  súťaže. Vyššie popísaný model súťaže je viac-menej štandardný model väčšiny robotických súťaží na Slovensku i vo svete. 
Možno ste zachytili počas prázdnin informáciu v médiách o celosvetovej robotickej súťaži ROBOCUP v Číne. Robotický tím OHYZDOV z Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine sa tejto  súťaže zúčastnil. Práve členovia tohto tímu vo veľkej miere budú spoluautormi a spoluorganizátormi súťaže s pracovným názvom „Súboj robotov“.

Robotika ako taká je pomerne drahá záležitosť, a preto sme vďační združeniu  Pre lepšie Slovensko, že svojím projektom pomôže zlepšiť  úroveň robotiky u nás.

prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko
prelepsiesloven...
prelepsieslovensko prelepsieslovensko