Školský rok sa ani len nezačal a informatika sa už môže pochváliť, že vyhrala ďalší grant. Vďaka nádácii Pontis sa jej podarilo získať 800€ na podporu implementácie robotiky do procesu vyučovania na hodinách informatiky.

Je zrejme, že získané prostriedky sa použijú na nákup nových lego stavebníc, ktoré nám poskytnú nové možnosti pri vyučovaní robotiky. Tak isto pomôžu našim študentom pri zostavení lepších súťažných modelov v neprebernom množstve robotických súťaží, na ktoré sa chystáme.