Riaditeľka školy v spolupráci s predmetovou komisiou informatiky vyhlasuje súťaž Najkrajší banner pre školskú www stránku.

Súťaž je určená pre študentov (jednotlivcov) našej školy v ľubovoľnom ročníku :o). Cieľom súťaže je vytvoriť banner pre www stránku školy. Technické parametre pre banner sú nasledujúce:

  • rozmery banneru: 1140px ​x 250px
  • banner bude zostavený z fotografií zo školského prostredia
  • farba použitá na grafické prvky je modrá (RGB: #0072BC) alebo biela (RGB:#FFFFFF)
  • banner musí obsahovať logo školy
  • banner bude umiestnený na bielom podklade (bielej www stránke)
  • forma banneru: rastrový obrázok, nepoužívať Adobe Flash

Najkrajší banner bude vyhodnotený porotou v zostave:

  • riaditeľka školy
  • zástupca predmetovej komisie informatiky

Výsledné bannery posielajte na adresu tdudik(at)gmail.com s predmetom správy: "Banner - súťaž". Súťaž bude ukončená 30. 11. 2015 a hodnotná cena bude udelená na májovej slávnostnej akadémii priamo pani riaditeľkou.