Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Zima ešte ani nestihla zaklopať na dvere a predmetová komisia Informatiky získala v školský rok 2015/2016 nový grant „Podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese“ z grantového projektu Mladí vedci 2015 financovaného nadáciou Alianz v celkovej výške 800€.

Logo alianz

Cieľom projektu, ako to už z jeho názvu plynie bola implementácia robotiky do procesu vyučovanie informatiky. Pridelené financie sme preto investovali do nákupu ďalších lego stavebníc, ktoré zvýšia kvalitu vyučovania robotiky na hodinách informatiky a poskytnú možnosť pracovať žiakom v menších skupinkách (menej detí na jednu lego stvebnicu). Ako cieľovú skupinu sme si pre prvú hodinu robotizácie vybrali seminár Informatiky a výpočtovej techniky (20.10.2015 6.-.7. vyučovacia hodina) vedený PaedDr. Tomášom Dudíkom. Práve tu študenti, ktorí už mali bohaté skúsenosti s lego robotmi - Martin Osvald, Martin Balko, Martin Juraj Šútovský zasvätili do tajov programovania lego kocky. Žiakom sme na úvodnej hodine ukázali prácu s niektorými senzormi (dotykovým a svetelným) a v závere semináru mali zostaviť jednoduchý program, ktorý využíval práve tieto senzory. Samozrejme, že za dve vyučovacie hodiny žiakom nebolo možné povedať všetko a niekoľko krát sme ich ponechali „aha efektu“ . Je zrejme, že takáto hodina sa žiakom zapáčila a budeme ju opakovať. 

 

img_20151020_13...
img_20151020_130910 img_20151020_130910
img_20151020_13...
img_20151020_130921 img_20151020_130921
img_20151020_13...
img_20151020_131015 img_20151020_131015
img_20151020_13...
img_20151020_131035 img_20151020_131035