Vďaka grantu „Podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese“ z grantového projektu Mladí vedci 2015 financovaného nadáciou Alianz sme mohli implementovať robotiku nielen na vyučovaní, ale aj na krúžku pre deti zo ZŠ ktoré sa každú stredu stretávajú na našej škole.

 

 

Legokruzok
Legokruzok Legokruzok
Legokruzok
Legokruzok Legokruzok
Legokruzok
Legokruzok Legokruzok